„MANUÁLNÍ FASCIÁLNÍ TECHNIKY V PRINCIPU OSTEOPATIE PRO ZVÍŘATA“

Vytvořili jsme vzdělávací program, který reaguje na požadavky trhu práce, zejména na potřebu získání odborné kompetence ve specifických manuálních technikách k ošetření pohybového aparátu zvířat v zájmových chovech. Možnost uplatnění absolventů je v preventivní péči o zdraví zvířat, v rekondiční, regenerační, geriatrické a paliativní péči a v poskytování poradenství a podpory majitelům zvířat v oblasti péče o vlastní zvíře. 

 Vzdělávání pro kvalifikované odborníky tvoří ucelený modulový systém samostatných vzdělávacích bloků, který ve svém celku umožňuje absolventům získat požadované znalosti a dovednosti v oblasti manuálních fasciálních technik, využitelných k prevenci, rekondici a regeneraci organismu zvířat  ve vysoké pracovní zátěži a dále zvířat v zájmových chovech, která v důsledku úrazu, chronických zdravotních problémů či stárnutí potřebují vedle lékařské veterinární péče další odbornou péči podpůrnou; rekondiční, regenerační, geriatrickou a paliativní, kterou veterinární lékaři neaplikují. 

Obsah jednotlivých modulů vzdělávacího programu tvoří manuální fasciální techniky v principu osteopatie, které vychází z humánních osteopatických a fasciálních technik. Tyto techniky byly lektory dlouhodobě vyvíjeny, modifikovány a ověřovány v praxi. 

Vzdělávací program je otevřen i veřejnosti ve smyslu práva na přístup ke vzdělávání. V občanském, resp. odborném zájmovém vzdělávání absolvování některého (či některých) z modulů bude jejich absolvent připraven k sestavení kvalitního programu péče o své zvíře (managment péče), přesnější analýze stavu svého zvířete, a tím i včasnému vyhledání odborné veterinární pomoci, efektivnější a fundovanější komunikaci s ošetřujícím veterinárním lékařem, poskytnutí první pomoci. Výsledkem by měla být kvalitní péče o zdraví zvířete v zájmovém chovu, v případě nemoci rychlejší a hospodárnější léčba, a v případě řešení následků nemoci pochopení a dodržování příslušného rehabilitačního programu stanoveného odborníkem.

 Jedním z prvořadých úkolů občanského vzdělávání dospělých je zvyšovat aktivní zapojení občanů do veřejného života. Aktivní občanství zahrnuje mimo jiné také to, aby občané byli vnímaví ke svému okolí a svým chováním a jednáním zlepšovali životní podmínky zvířat v domácích chovech (prevence podpory množírnen, týrání zvířat, života v nevhodných podmínkách).

Vzdělávací program zároveň není a nenahrazuje žádnou z dostupných forem výuky a aplikace fyzioterapie pro zvířata, spadající pod veterinární péči.