Vytvořili jsme vzdělávací programy MANUÁLNÍ FASCIÁLNÍ TERAPIE PRO ZVÍŘATA, REHABILITAČNÍ, REKONDIČNÍ A REGENERAČNÍ PÉČE PRO MALÁ ZVÍŘATA, REHABILITAČNÍ, REKONDIČNÍ A REGENERAČNÍ PÉČE PRO KONĚ, které reagují na požadavky trhu práce, zejména na potřebu získání odborné kompetence k provádění manuálního ošetření zvířat.

Další odborné vzdělávání pro kvalifikované odborníky představují samostatné moduly (kurzy), které tvoří ucelený program. Ten umožňuje absolventům získat požadované znalosti a dovednosti v oblasti manuálních rehabilitačních technik.

Možnost uplatnění absolventů je v preventivní péči o zdraví zvířat v zájmových chovech, ve vysoké pracovní zátěži, zvířat, která v důsledku chronických zdravotních problémů potřebují rekondiční a regenerační péči, dále zvířat, která v období stárnutí potřebují geriatrickou a paliativní péči. Součástí činnosti manuálního terapeuta je i poskytování poradenství a podpory majitelům zvířat v oblasti péče o vlastní zvíře.

Obsah jednotlivých modulů vzdělávacího programu tvoří z velké části manuální fasciální techniky, které vychází z humánních osteopatických a fasciálních technik. Tyto techniky, upravené pro terapie zvířat, byly lektory dlouhodobě vyvíjeny, modifikovány a ověřovány v praxi. Další moduly svým obsahem doplňují znalosti, které terapeut potřebuje k vykonání účinné a bezpečné terapie.

Vzdělávací program je otevřen i veřejnosti ve smyslu práva na přístup ke vzdělávání. V občanském, resp. dalším zájmovém vzdělávání bude absolvent po absolvování zvolených modulů připraven k vědomé péči o zdraví svého zvířete; sestavení kvalitního programu péče (managment péče), přesnější analýze zdravotního stavu a tím i včasnému vyhledání odborné veterinární pomoci, efektivnější a fundovanější komunikaci s ošetřujícím veterinárním lékařem, poskytnutí první pomoci.

Výstupem by měla být kvalitní péče o zdraví svého zvířete, v případě nemoci rychlejší a hospodárnější léčba, a v případě řešení následků nemoci pochopení a dodržování příslušného rehabilitačního programu stanoveného odborníkem.