Základním principem celostního ošetření pomocí OSTEODYNAMIKY je orientace podle dané metodiky bez použití invazivního přístupu. Specifický je i vědomý terapeutický přístup.

OSTEODYNAMIKA je terapie, pomocí které lze ošetřovat lidi i zvířata od narození do pozdního věku.

Pro tuto terapii je nejdůležitější umění palpace-hmatu a citlivosti. Terapeut vnímá složky opěrného aparátu, které jsou funkčně vzájemně propojené a tvoří jeden celek. Cílem je vzájemné vyladění, které vychází z individuální potřeby klienta, udržování komfortní míry pohybu i tlaku a vědomá přítomnost.

V praktickém provedení  OSTEODYNAMIKY  jde o použití menší síly a tlaku po delší časovou jednotku. Tento delší čas umožní pozvolnou a nenásilnou změnu vzorců ve tkáních i v nervové soustavě. 

Tato technika také odhaluje možné negativní vzorce, které od raného věku traumatizují organismus a způsobují v těle i psychice změny.  Je prokázáno, že nepříznivé zkušenosti již od vývojových stádií a v nízkém věku mohou vést k trvalému narušení chemických pochodů v mozku a následně k negativnímu ovlivnění nálady i chování. Proto je ošetření pomocí OSTEODYNAMIKY přínosné už od narození, kdy při porodech dochází ke vzniku traumat, která zbytečně zatěžují dítě či mládě v jeho přirozeném vývoji. Odstranění mechanických lézí následně mění kvalitu jak fyzické, tak i psychické stránky života.

JAKÁ JE ETIKA  OSTEODYNAMIKY?

Osteodynamika klade důraz na terapeutický vztah mezi terapeutem a klientem, na vzájemnou komunikaci a na schopnost terapeuta pracovat v neutrálním postavení a ukotvení.  Tímto citlivým a vědomým terapeutickým přístupem se zvyšuje a prohlubuje účinek probíhajících procesů, které terapeut dokáže zachytit a pomůže klientovi jimi projít. 

Osteodynamika je cestou, jak lze zaměřenou pozorností, komunikací s klientem a účinnými technikami měnit vnitřní zmatek ve vnitřní klid a svobodně vytvořit pocit vnitřní jistoty. Lidé i zvířata by měli odcházet z terapie uvolnění a s vědomím, že do jejich těla nebylo zasahováno násilně a bez respektu k jejich pocitům a zdravotnímu stavu.

JAKÉ JE HLAVNÍ POSLÁNÍ OSTEODYNAMIKY?

Provázet lidi i zvířata na cestě za nejcennějším pokladem života. ZA ZDRAVÍM.

INDIKACE:

Osteodynamiku lze použít od narození do stáří jako prevenci. Je také vhodná jako regenerační a rekondiční ošetření, při kterém dokáže tělu připomenout správnou a přirozenou funkci.

Pokud je použita při jakémkoliv nefyziologickém stavu, je podmínkou, aby terapeut ošetřoval pouze po seznámení s celkovým zdravotním stavem a ve spolupráci s ošetřujícím lékařem.