Osteodynamika ®je soubor manuálních fasciálních technik v principu osteopatie, které celostně ošetřují pojivové tkáně-fascie všech orgánových soustav.  

Co je cílem ošetření pomocí Osteodynamiky®? 

 • celostní ošetření fasciálního systému
 • uvolnění stažených, slepených a nepohyblivých fasciálních struktur
 • obnova pružnosti fasciálního systému
 • hydratace fasciálního systému
 • docílení vzájemné skluznosti všech vrstev fasciálního systému

Jaký je přínos ošetření pomocí Osteodynamiky®?

Terapie lidským dotekem má vysokou hodnotu. Přímé působení tlaku na tkáně lidskou rukou, vědomá pozornost ke stavu tkání a citlivé provedení ošetření na základě aktuálního zdravotního stavu činí z Osteodynamiky® neinvazivní a zároveň velmi účinný způsob jak preventivního, tak i regeneračního či rekondičního ošetření. Tyto techniky umožňují celkové ošetření bez nutnosti zaměření se jen na problémové a bolavé místo. Nehledáme nemoc, hledáme zdraví! 

Pružné a vyživené fascie: 

 • dokážou odolávat fyzikálním vlivům vnějšího prostředí
 • umožní cirkulaci všech tělních tekutin  
 • umožní buněčnou výživu v každé části těla  
 • podporují správnou funkci imunitního systému
 • umožní součinnost všech orgánových soustav 
 • umožní rovnováhu (homeostázu) celého organismu

Zdraví na buněčné úrovni je základem zdraví celého organismu. Uvolněné fascie umožní nervovému systému změnit chybné vzorce a tělo se nevrací do chybných pohybových i funkčních vzorců. 

Komu je ošetření pomocí Osteodynamiky® určeno?

Osteodynamika® je určena k ošetření lidí i zvířat. Při vývoji Osteodynamiky® jsem měla a stále mám na paměti, že lidé a zvířata jsou si i přes některé rozdíly velmi podobní a naše těla a zejména fasciální systémy pracují na stejných principech. Zvířata poskytují vědcům svá těla pro zkoumání fascií, aby se mohly vytvářet cvičební programy, způsoby ošetření a také léky pro lidská těla. Mým záměrem bylo a je tvořit techniku pro ošetření zvířat a poděkovat jim za to, čeho se na nich ve jménu vědy a potřeby člověka dopouštíme.

Kdo ji používá ve své terapeutické praxi?

Je to technika, která je vhodná pro terapeuty, kteří se chtějí věnovat celostnímu ošetřování opěrného aparátu a využívají Osteodynamiku® jako ucelený, a přesto velmi široký terapeutický systém. Lidé u těchto terapeutů pro sebe i pro svá zvířata najdou tuto techniku v jejím funkčním celku.

Osteodynamika® je chráněna slovní ochrannou známkou, jejíž majitelkou je autorka technik Andrea Dunová(více v článku Ochranná známka)

Slovní i písemné označení terapie Osteodynamika® jsou oprávněni používat pouze absolventi kurzu, lektorovaného autory metodiky a lektory Andreou Dunovou a Martinem Dunou. 

Kdo a jak může absolvovat kurzy Osteodynamiky®?

Osteodynamika® je součástí vzdělávacího programu MANUÁLNÍ FASCIÁLNÍ TECHNIKY V PRINCIPU OSTEOPATIE, složeného z jednotlivých modulů. Základním požadavkem je středoškolské vzdělání a absolvování kurzu Dornovy metody pro zvířata. Proč? Protože Dornova metoda je základní technikou, která ošetřuje biomechaniku kloubů a uvádí terapeuty do světa osteopatických technik a principů. 

Proč na kurzu Osteodynamiky®I probíhá výcvik bez zvířat?

Osteodynamika® I je určená k nácviku manuálních fasciálních technik. Při nácviku účastníci kurzu vzájemně aplikují stanovené techniky za účelem prohloubení citlivosti a získání osobní pocitové zkušenosti. Motem tohoto kurzu je“ „Nedělej zvířeti nic, co není příjemné ani tobě.“

Techniky Osteodynamiky® jsou určeny pro terapeuty zvířat, kteří mají natolik rozšířené vnímání a cit k potřebám těla, že dokážou bez problémů ošetřovat zvířata i lidi. Účastníci získají znalosti a dovednosti i v humánní oblasti a mohou ošetřovat lidi pomocí shodných technik, s jakými se pracuje i u zvířat (Dornova metoda a fasciální techniky k ošetření fasciálních řetězců). 

Další stupně Osteodynamiky® už jsou propracované na práci se zvířaty a jsou upraveny podle osvědčených osteopatických technik; viscerální manipulace, neurální manipulace a kraniosakrální osteopatie.

Osteodynamika představuje průlomový způsob přístupu k lidskému i zvířecímu tělu.