Osteodynamika ®je soubor manuálních technik k provádění MANUÁLNÍ FASCIÁLNÍ TERAPIE, která komplexně pečuje o fasciální systém všech orgánových soustav. Poskytuje terapeutům mimořádné kompetence k účinné rehabilitaci, rekondici a regeneraci organismu.

Terapie lidským dotekem má vysokou hodnotu. Přímé působení tlaku na tkáně lidskou rukou, vědomá pozornost ke stavu tkání a citlivé provedení ošetření na základě aktuálního zdravotního stavu činí z Osteodynamiky® neinvazivní a zároveň velmi účinný způsob preventivního, rehabilitačního, regeneračního či rekondičního ošetření. Tyto techniky umožňují celkové ošetření těla bez nutnosti zaměření jen na problémové a bolavé místo.

CO JE CÍLEM OŠETŘENÍ POMOCÍ OSTEODYNAMIKY®?

 • celostní ošetření fasciálního systému
 • uvolnění stažených, slepených a nepohyblivých fasciálních struktur
 • obnova pružnosti fasciálního systému
 • hydratace fasciálního systému
 • docílení vzájemné skluznosti všech vrstev fasciálního systému

JAKÝ JE PŘÍNOS OŠETŘENÍ POMOCÍ OSTEODYNAMIKY®PRO FASCIÁLNÍ SYSTÉM?

Pružné a vyživené fascie, které:

 • dokážou odolávat fyzikálním vlivům vnějšího prostředí
 • umožní cirkulaci všech tělních tekutin
 • umožní buněčnou výživu v každé části těla
 • podporují správnou funkci imunitního systému
 • umožní součinnost všech orgánových soustav
 • umožní rovnováhu (homeostázu) celého organismu

Zdraví na buněčné úrovni je základem zdraví celého organismu. Uvolněné fascie umožní nervovému systému změnit chybné vzorce a tělo se nevrací do chybných pohybových i funkčních vzorců.

Nehledáme nemoc, hledáme zdraví!

KOMU JE OŠETŘENÍ POMOCÍ OSTEODYNAMIKY® URČENO?

Osteodynamika® je určena k ošetření lidí i zvířat. Při vývoji Osteodynamiky® jsem měla a stále mám na paměti, že lidé a zvířata jsou si i přes některé rozdíly velmi podobní. Organismus lidí i zvířat, zejména fasciální systém pracuje na stejných principech. Proto jsou zvířata využívána jako pokusná, kdy poskytují vědcům svá těla pro zkoumání za účelem vývoje terapií i k vývoji léků.

Mým záměrem bylo a je tvořit techniky pro ošetření zvířat jako poděkování a omluvu za vše, čeho se na nich ve jménu vědy a potřeb člověka dopouštíme.

KDO POUŽÍVÁ OSTEODYNAMIKU®VE SVÉ TERAPEUTICKÉ PRAXI?

Je to technika, která je vhodná pro terapeuty, kteří se chtějí věnovat celostnímu ošetřování fasciálního systému všech orgánových soustav a využívají Osteodynamiku® jako ucelenou terapeutickou metodiku. Lidé u těchto terapeutů najdou pro sebe i pro svá zvířata tuto techniku v jejím funkčním celku.

Osteodynamika® je chráněna slovní ochrannou známkou, jejíž majitelkou je autorka technik Andrea Dunová (více v článku Ochranná známka)

Slovní i písemné označení terapie Osteodynamika® jsou oprávněni používat pouze absolventi kurzů, lektorovaných autory metodiky a lektory Andreou Dunovou a Martinem Dunou.

KDO A JAK MŮŽE ABSOLVOVAT KURZY OSTEODYNAMIKY®?

Osteodynamika® je součástí vzdělávacího programu MANUÁLNÍ FASCIÁLNÍ TERAPIE, složeného z jednotlivých modulů. Základním požadavkem je středoškolské vzdělání a absolvování kurzu Dornovy
metody pro zvířata. Proč? Protože Dornova metoda je základní technikou, která ošetřuje biomechaniku kloubů a uvádí terapeuty do světa osteopatických technik a principů.

PROČ NA KURZU OSTEODYNAMIKY®I PROBÍHÁ VÝCVIK BEZ ZVÍŘAT?

Osteodynamika® I je určená k nácviku manuálních fasciálních technik. Při nácviku účastníci kurzu vzájemně aplikují stanovené techniky za účelem prohloubení citlivosti a získání osobní pocitové zkušenosti. Motem tohoto kurzu je“ „Nedělej zvířeti nic, co není příjemné ani tobě.“

Techniky Osteodynamiky® jsou určeny pro terapeuty zvířat, kteří mají natolik rozšířené vnímání a cit k potřebám těla, že dokážou bez problémů ošetřovat zvířata i lidi. Účastníci získají znalosti a dovednosti i v humánní oblasti a mohou ošetřovat lidi pomocí shodných technik, s jakými se pracuje i u zvířat (Dornova metoda a techniky k ošetření fasciálních řetězců).

Další stupně Osteodynamiky® už jsou propracované na práci se zvířaty a jsou upraveny podle osvědčených osteopatických technik; viscerální manipulace, neurální manipulace a kraniosakrální osteopatie.

Osteodynamika ®představuje průlomový způsob přístupu k lidskému i zvířecímu tělu.